خدا رو چه دیدی

دوشنبه 21 بهمن 1392

حکایت ...

گفته ام، آري و مي گويم

اين دگر نقل و حكايت نيست.

و بگويم نيز و خواهم گفت

حسب حال است اين، شكايت نيست.

 هر حكايت دارد آغازي و انجامي

جز حديث رنج انسان، غربت انسان

آه ! گويي هرگز اين غمگين حكايت را

هر چه ها باشد، نهايت نيست...

                                                                                    مهدی اخوان ثالث

+ نوشته شده     توسط حمید  | 

جمعه 14 دی 1392

دل دیوانه ...
وحشت از عشق که نه !
ترس ما فاصله هاست
وحشت از غصه که نه !
ترس ما خاتمه هاست
ترس بیهوده نداریم !
صحبت از خاطره هاست
صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست
کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست
گله از دست کسی نیست !
که مقصر دل دیوانه ماست
                                                                                            قیصر امین پور
+ نوشته شده     توسط حمید  | 

یک شنبه 10 آذر 1392

پر کن پیاله را ...

پرکن پیاله را کین جام آتشین

دیریست ره به حال خرابم نمیبرد

این جام ها که در پی هم میشوند تهی

دریای آتش است که ریزم به کام خویش

گرداب می رباید و آبم نمیبرد!

دیگر فریب هم به سرابم نمیبرد...

                                                                     "فریدون مشیری"

+ نوشته شده     توسط حمید  | 

مطالب قدیمی‌تر